15 Poniedziałek, 15 sierpnia 2022 Maria, Napoleon, Stefan
Pogoda

Umowa na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy Gminnego Ośrodka Zdrowia

czwartek, 13 stycznia 2022
Kliknięcie otwiera galerię

13 stycznia 2022 roku Dariusz Marczewski Burmistrz Gminy i Miasta Miechów podpisał umowę na opracowanie dokumentacji projektowej „Przebudowy i rozbudowy Gminnego Ośrodka Zdrowia w Miechowie”.

Dokument zakłada opracowanie dokumentacji budowlanej wraz z kompletem niezbędnych dokumentów potrzebnych do uzyskania pozwolenia na budowę oraz dokumentacji wykonawczej. Przebudowie i rozbudowie poddany zostanie obiekt GOZ znajdujący się przy ul. Szpitalnej 1 F.

Zgodnie z założeniami, budynek ma zostać wyposażony w instalacje: wod-kan, c.o., c.w.u., elektryczną, gazową, fotowoltaiczną, wentylację mechaniczną i  klimatyzację.

Po przeprowadzonych pracach inwestycyjnych, w budynku mieścić się będą: poradnie internistyczna i kardiologiczna, alergologiczna, dziecka chorego i dziecka zdrowego, laboratorium oraz pomieszczenia na cele rehabilitacji i medycyny pracy.  Ponadto w Gminnym Ośrodku Zdrowia znajdować się będzie 5 gabinetów lekarza ogólnego, rejestracja medyczna, punkt szczepień, pokój pielęgniarki szkolnej, środowiskowej, położnej oraz pokój zabiegowy. Zaplecze sanitarne obejmować będzie szatnie, toalety (w tym dla osób niepełnosprawnych) i pokoje socjalne.

W ramach inwestycji planuje się również przebudowę i rozbudowę istniejącego parkingu dla pacjentów i personelu.

Wykonawcą projektu jest firma „Instal Tech” z Krakowa reprezentowana przez Pana Marcina Marzec, który podpisał umowę w Urzędzie Gminy i Miasta w Miechowie.

Podczas spotkanie obecni byli: Kierownik Gminnego Ośrodka Zdrowia - Regina Siudak, Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Miechów - Andrzej Banaśkiewicz oraz Naczelnik Wydziału Inwestycji i Ochrony Środowiska - Iwona Dróżdż.

Projekt, który powstanie jeszcze w tym roku, umożliwi podjęcie przez gminę dalszych działań, w celu rozpoczęcia prac inwestycyjnych.

Realizacja tego przedsięwzięcia przyczyni się do poprawy komfortu świadczonych usług w wysłużonym budynku Ośrodka Zdrowia w Miechowie. 

Podziel się:


na górę