Miechów - Miasto i Gmina

Wersje strony: podstawowa | kontrastowa | tekstowa

Aktualności A A A RSS pdf drukuj

Zasady korzystania z obiektów infrastruktury sportowej

poniedziałek, 18 maja 2020

Komunikat Burmistrza Gminy i Miasta Miechów w sprawie zasad korzystania z obiektów infrastruktury sportowej w gminie Miechów

18 maja 2020 roku udostępnione zostają obiekty infrastruktury sportowej o charakterze zamkniętym. Dodatkowo zmienione zostają zasady korzystania z obiektów otwartych.

Osoby korzystające z obiektów nadal zobowiązane są zachować następujące zasady bezpieczeństwa:

 • zachowanie dystansu społecznego (minimum 1,5 metra),
 • obowiązek zasłaniania twarzy (w momencie dotarcia na dany obiekt sportowy, natomiast przebywając na boisku nie ma obowiązku zakrywania twarzy),
 • zgłoszenie do zarządcy osób wchodzących na obiekt (zgłoszeń można dokonywać od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00)
 • brak możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza WC),
 • obowiązkowa dezynfekcja rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt,
 • korzystanie z osobistego sprzętu treningowego lub dezynfekcja po każdym użyciu przez zarządcę obiektu.

Obiekty otwarte (stadiony sportowe, boiska szkolne i wielofunkcyjne, w tym Orliki):

 • maksymalnie 14 osób + 2 trenerów

Pełnowymiarowe otwarte boiska piłkarskie:

 • maksymalnie 22 osoby + 4 trenerów

Dopuszcza się podział boiska na dwie części, z zachowaniem strefy buforowej o szerokości 5 m, przy czym na każdej połowie może przebywać w tym samym czasie nie więcej niż 16 osób i 3 trenerów korzystających z tych obiektów, z wyłączeniem ich obsługi.

Obiekty zamknięte (sale i hale sportowe):

 • maksymalnie 12 osób + trener (w obiektach do 300 m2),
 • maksymalnie 16 osób + 2 trenerów (w obiektach od 301 do 800 m2),
 • maksymalnie 24 osoby + 2 trenerów (w obiektach od 801 do 1000 m2),
 • maksymalnie 32 osoby + 3 trenerów (w obiektach powyżej 1000 m2).

W przypadku obiektów wieloboiskowych ograniczenie liczby osób dotyczy każdego z boisk oddzielnie.

Z obiektów sportowych można korzystać codziennie w godzinach od 9.00 do 20.00, z wyjątkami:

 • kompleks boisk sportowych na osiedlu. Gen. Wł. Sikorskiego

codziennie w godz. 10.00-20.00

 • boiska przy Szkole Podstawowej w Jaksicach

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-14.00, w weekendy po wcześniejszym uzgodnieniu z zarządcą obiektu

 • boisko przy Szkole Podstawowej w Pstroszycach

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-14.00, w weekendy po wcześniejszym uzgodnieniu z zarządcą obiektu. 

Do pobrania:

Podziel się:

W tej kategorii: