22 Piątek, 22 października 2021 Halki, Filipa, Przybysława
Pogoda

Znamy zwycięzców konkursu „Mój zielony autobus”

środa, 13 października 2021
Kliknięcie otwiera galerię

Gmina Miechów rozstrzygnęła konkurs pn.: „Mój zielony autobus”, którego celem było pobudzenie aktywności twórczej, rozwój kreatywnego myślenia, edukacja poprzez zabawę, wykorzystanie oryginalnych pomysłów młodych twórców oraz promocja niskoemisyjnego transportu miejskiego.

Konkurs skierowany był do przedszkolaków oraz uczniów szkoły podstawowej i polegał na wykonaniu pracy plastycznej poprzez przedstawienie miechowskich autobusów elektrycznych w różnych sceneriach.

Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe. Dodatkowo zostaną wylosowane bilety okresowe na komunikację miejską w Miechowie. Każdy uczestnik otrzymapamiątkowy dyplom i słodki upominek. Część prac konkursowych zostanie umieszczona na plakatach promujących transport niskoemisyjny.

Do urzędu wpłynęło 230 prac. Komisja konkursowa w składzie:

Maria Słuszniak oraz Aneta Roch (Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Miechowie).

Paweł Olchawa (Biuro Wystaw Artystycznych „U Jaksy”)

Magdalena Wilk, Angelika Adamek oraz Paulina Koprowska (Referat Spraw

Społecznych, Kultury, Sportu oraz Współpracy z Organizacjami

Pozarządowymi Urzędu Gminy i Miasta w Miechowie)

wybrała najlepsze prace w czterech kategoriach wiekowych, doceniając

przede wszystkim pomysłowość i samodzielną pracę uczestników konkursu.

Przedszkola oraz klasy „0”

1. Karol Włodarczyk – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Miechowie

2. Filip Knapczyk - Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Miechowie

3. Tadeusz Koterwa – Szkoła Podstawowa w Pojałowicach

Wyróżnienia:

- Jakub Gajda - Szkoła Podstawowa w Bukowskiej Woli

- Angelika Wierzbicka - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Miechowie

- Zuzanna Gałuszka - Przedszkole Samorządowe Nr 3 w Miechowie

- Gabriela Dąbrowska - Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Miechowie

Klasy I-III

1. Michał Bil - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Miechowie

2. Aleksander Gaździk - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Miechowie

3.Tymon Uchto - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Miechowie

Wyróżnienia:

- Franciszek Motłoch - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Miechowie

- Judyta Uchto - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Miechowie

- Mikołaj Włodarczyk - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Miechowie

- Bartłomiej Byczek - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Miechowie

- Laura Mentel - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Miechowie

Klasy IV-V

1. Daniel Rutkowski - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Miechowie

2. Nadia Kowalska - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Miechowie

3. Karolina Błajszczak - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Miechowie

Wyróżnienia:

- Nikola Włódarz - Szkoła Podstawowa w Pojałowicach

- Natan Zagórski - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Miechowie

- Weronika Sieńko - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Miechowie

- Piotr Szopa - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Miechowie

- Kornelia Krzyżek - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Miechowie

- Aleksandra Nowak - Szkoła Podstawowa w Pojałowicach

Klasy VI-VIII

1. Kinga Marynka - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Miechowie

2. Marlena Marzec - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Miechowie

3. Izabela Miłek - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Miechowie

Wyróżnienia:

- Iwanna Melnyk - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Miechowie

- Paula Kurczych- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Miechowie

- Rafał Wątor - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Miechowie

- Gabriela Kowalczewska - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Miechowie

- Anna Duniec - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Miechowie

- Kamila Chmielewska - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Miechowie.

Podziel się:


na górę