27 Wtorek, 27 lutego 2024 Anastazja, Wiktor, Gabriel
Pogoda

Badania ankietowe w 2024 roku

czwartek, 1 lutego 2024
Kliknięcie otwiera galerię

W 2024 roku Urząd Statystyczny w Krakowie będzie przeprowadzał na terenie województwa małopolskiego liczne badania ankietowe. Będą on realizowane zarówno w formie wywiadu telefonicznego, jak i bezpośredniego przez ankieterów i teleankieterów w gospodarstwach domowych, gospodarstwach rolnych, punktach usługowych, targowiskach oraz na przejściach granicznych.

Każdy z ankieterów posiada legitymację wydaną przez Dyrektora Urzędu Statystycznego w Krakowie.
Pozyskane w badaniach dane statystyczne są wykorzystywane do analiz i opracowań zbiorczych dotyczących sytuacji społecznej i gospodarczej województwa małopolskiego oraz stanowią podstawę do podejmowania strategicznych decyzji ekonomicznych, społecznych i administracyjnych.

Zbierane i gromadzone w badaniach dane indywidualne i dane osobowe są objęte tajemnicą statystyczną – są one należycie i starannie zabezpieczone oraz nie zostają nikomu ujawnione. Stosowane przez statystykę publiczną narzędzia oraz procedury w zakresie bezpieczeństwa danych zapewniają całkowitą ochronę gromadzonych informacji.

Na stronie https://krakow.stat.gov.pl/badania-ankietowe-w-malopolsce/ można się dowiedzieć m.in. jak sprawdzić tożsamość ankietera, jakie badania ankietowe i w jakich terminach są przeprowadzane w danym roku kalendarzowym, jakie pytania są zadawane oraz w jakim celu.

Podziel się:


na górę