25 Czwartek, 25 lipca 2024 Jakub, Krzysztof, Walentyna
Pogoda

Drogi dojazdowe do pól będą modernizowane

czwartek, 20 czerwca 2024
Kliknięcie otwiera galerię

19 czerwca nastąpiło przekazanie placu budowy dla remontowanych odcinków dwóch dróg gminnych dojazdowych do pól w sołectwach gminy Miechów. Realizacja inwestycji obejmować będzie następujące zadania:

  • Remont (modernizacja) drogi gminnej dojazdowej do pól w m. Zarogów, gm. Miechów, dł. 610,50 m.
  • Remont (modernizacja) drogi gminnej dojazdowej do pól w m. Dziewięcioły,  gm. Miechów, dł. 401,00 m.

Drogi dojazdowe do pól zmodernizowane zostaną ze środków dotacji pozyskanej z Województwa Małopolskiego w ramach ochrony gruntów rolnych w kwocie 210 000,00 zł, z budżetu gminy Miechów oraz (funduszy sołeckich miejscowości Dziewięcioły i Zarogów). Łączna wartość zadań wynosi 440 900,02 zł.

Zaplanowany zakres prac obejmuje: roboty przygotowawcze, ziemne, wykonanie podbudowy i nawierzchni asfaltowej.  Zadania inwestycyjne na drogach  gminnych realizowane  będą przez Wykonawcę  wybranego w drodze przetargu nieograniczonego. Firmę: MATEX Maksymilian Mirek z Nasiechowic.

W przekazaniu placu budowy uczestniczyli: Burmistrz Dariusz Marczewski, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Arkadiusz Kluska, Aneta Pazera sołtys Zarogowa oraz Anita Nocoń sołtys miejscowości Dziewięcioły. W obecności Wykonawcy, Inspektora nadzoru oraz pracowników Referatu Dróg i Transportu Publicznego omówiono zaplanowany zakres prac.

Zmodernizowane drogi do pól na terenie gminy Miechów zostaną przekazane do eksploatacji mieszkańcom z początkiem września br.

 

Podziel się:


na górę