Miechów - Miasto i Gmina

Wersje strony: podstawowa | kontrastowa | tekstowa

Aktualności A A A RSS pdf drukuj

Informacja o III racie opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

środa, 11 września 2019
Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego - Urzędu Gminy i Miasta Miechów informuje, że zgodnie z art. 11 pkt. 7 oraz art. 18 ust 12 litera a i b ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018   poz. 2137, 2244 z późn. zm.) do 30 września b.r. należy wpłacić III ratę opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Nieterminowe dokonywanie wpłat, w oparciu o art. 18 ust. 12 pkt. 5 wyżej przytoczonej ustawy spowoduje wygaśnięcie posiadanych zezwoleń.
W przypadku, o którym mowa w art 18 ust. 12 pkt 5 lit. b, zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku dokonania opłaty w wysokości określonej w art. 111 ust. 2 i 5, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności określonej w ust. 12 pkt 5 lit. b nie wniesie raty opłaty określonej
w art. 111 ust. 2 albo 5, powiększonej o 30% tej opłaty.
Podziel się:

W tej kategorii: