Miechów - Miasto i Gmina

Wersje strony: podstawowa | kontrastowa | tekstowa

Aktualności A A A RSS pdf drukuj

Zakończono kolejne remonty dróg gminnych na terenie miasta Miechów

poniedziałek, 9 września 2019

6 września br. dokonano odbioru robót następujących zadań inwestycyjnych:

1. „Bieżąca konserwacja istniejącej nawierzchni drogi dz. nr ewid. 2464/2, 2463/2, 2465/8, 2449/95 na os. Żeromskiego w Miechowie, zakres robót obejmował:

  - roboty przygotowawcze,
  - wyrównanie podbudowy,
  - nawierzchnia bitumiczna.

Wartość zrealizowanego zadania wyniosła 50 230,74 zł brutto.

2."Remont (modernizacja) drogi gminnej dz. nr ewid. 2025/70 na os. Sikorskiego w Miechowie (przy garażach), zakres robót obejmował:

  - roboty przygotowawcze
  - roboty ziemne
  - nawierzchnia bitumiczna.

Wartość zrealizowanego zadania wyniosła 49 025,83 brutto.

Wykonawcą robót była firma Zakład Robót Drogowych DUKT S. A. z Nowin. Podczas odbioru obecni byli również: Dariusz Marczewski - Burmistrz Gminy i Miasta Miechów, Inspektor Nadzoru, pracownicy tut. Urzędu oraz przedstawiciele osiedli.

W miesiącach wrzesień - październik realizowane będą remonty na drogach gminnych, na terenie miasta: ul. Łukasińskiego, ul. Polna, os. Parkowe, os. Sikorskiego oraz w miejscowościach: Sławice Szlacheckie, Nasiechowice i Zapustka.

Podziel się: