Miechów - Miasto i Gmina

Wersje strony: podstawowa | kontrastowa | tekstowa

Aktualności A A A RSS pdf drukuj

Miechowskie Stowarzyszenie Gmin Jaksa - nabór wniosków

czwartek, 7 listopada 2019

Ogłoszenie  o Naborach wniosków  dotyczące naboru wniosków o przyznanie pomocy  w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Miechowskie  Stowarzyszenie Gmin Jaksa  Lokalna Grupa Działania

działająca na terenie gmin: Charsznica,  Gołcza,  Kozłów,  Książ Wielki,  Miechów,  Racławice,  Słaboszów informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu:
                                 
Nabór Nr  4/2019 Przedsięwzięcie nr 1.1.1  Przedsiębiorcza Ziemia Miechowska Wskaźnik produktu-W 1.1.1  Liczba operacji polegających na utworzenego nowego przedsiębiorstwa

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru  wynosi  160 000 złotych Wsparcie udzielane jest: w formie  Premii  100%  kosztów /80 000 zł/

Nabór  Nr  5/2019
Przedsięwzięcie nr 2.2.3 – Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego oraz promocja lokalnych zasobów obszaru LGD    
              
Wskaźnik produktu-W 2.2.6. Liczba  imprez promujących obszar LGD Wysokość dostępnych środków w ramach naboru  wynosi  100 000  złotych.
    
Nabór  Nr  6/2019
Przedsięwzięcie nr 2.1.1 – Zdobywanie i podnoszenie wiedzy, kompetencji oraz umiejętności mieszkańców obszaru    
              
Wskaźnik produktu-W 2.1.4.Liczba spotkań inf-konsultacyjnych, szkoleń, warsztatów, wyjazdów studyjnych Wysokość dostępnych środków w ramach naboru  wynosi  85 440 złotych.

Nabór Nr  7/2019
Przedsięwzięcie nr 2.2.2 - Ziemia miechowska aktywna kulturalnie i społecznie    
              
Wskaźnik produktu-W 2.2.2. Liczba podmiotów działających w sferze kultury , które otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru  wynosi  155 233 złotych Wsparcie udzielane jest: w formie  refundacji  poniesionych kosztów (80% kosztów wskazanych we wniosku a w przypadku  j.s.t. 63.63%).   
Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 18.11.2019 do 06-12-2019 do godz. 1700

Więcej informacji na stronie: www.miechowjaksa.home.pl

Podziel się:

W tej kategorii: