28 Wtorek, 28 września 2021 Patrycja, Erazm, Augustyn
Pogoda

Sesja Rady Miejskiej

piątek, 8 listopada 2019
Kliknięcie otwiera galerię

Na podstawie  art.  20 ust. 1  ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie  gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) zwołuję Sesję Rady Miejskiej w Miechowie na dzień 14 listopada 2019 r. godzina 10.00, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Miechowie, ul. Henryka Sienkiewicza 25.
  
Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w obradach Sesji.
Porządek posiedzenia:

1.Otwarcie Sesji.
2.Ustalenie quorum.
3.Przyjęcie porządku obrad.
4.Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
5.Interpelacje radnych.
6.Sprawozdanie Burmistrza o pracach organu wykonawczego Gminy w okresie międzysesyjnym zwłaszcza z wykonania uchwał Rady.
7.Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
8.Podjęcie uchwał.
9.Odpowiedzi na interpelacje radnych.
10.Wolne wnioski i zapytania.
11.Ustalenie terminu następnej Sesji.
12.Zamknięcie obrad Sesji Rady Miejskiej.

/Zenon Czekaj - Przewodniczący Rady Miejskiej w Miechowie/

Podziel się:


na górę