Miechów - Miasto i Gmina

Wersje strony: podstawowa | kontrastowa | tekstowa

Aktualności A A A RSS pdf drukuj

Nowe drogi dojazdowe do pól

poniedziałek, 9 września 2019

9 września  2019 r. nastąpił odbiór robót kolejnych odcinków dróg gminnych:

  • „Remont (modernizacja) drogi gminnej dojazdowej do pól w miejscowości Brzuchania, dł. 0,800 km”.
  • „Remont (modernizacja) drogi gminnej dojazdowej do pól w miejscowości Wymysłów, dł. 0,185km”

Zakres inwestycji obejmował: roboty przygotowawcze, ziemne, wykonanie podbudowy i nawierzchni asfaltowej.

Wartość powyższych robót drogowych to kwota 362 618,76 zł brutto.

Zadania te zostały zrealizowane w ramach funduszy sołeckich wsi Brzuchania i Wymysłów oraz środków Województwa Małopolskiego.

Wartość przyznanego dofinansowania 150 000 zł.

Wykonawcą zadań była Firma WALKOR. W odbiorze robót uczestniczyli Dariusz Marczewski - Burmistrz Gminy i Miasta Miechów, Inspektor Nadzoru, pracownicy tut. Urzędu oraz licznie przybyli mieszkańcy wsi.

Podziel się:

W tej kategorii: