25 Czwartek, 25 lipca 2024 Jakub, Krzysztof, Walentyna
Pogoda

Obchody 500. rocznicy śmierci Macieja Miechowity

czwartek, 7 września 2023
Kliknięcie otwiera galerię

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Burmistrz Gminy i Miasta Miechów oraz Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Grobu Bożego w Miechowie zapraszają na obchody 500. rocznicy śmierci Macieja Miechowity, które odbędą się w dniach 8-9 września br. w Krakowie oraz w Miechowie. W ramach wydarzenia zaplanowano liczne konferencje naukowe, wykłady, projekcję filmu, prezentacje wystaw malarskich czy rozstrzygnięcie konkursów dla dzieci i młodzieży.

8 września 2023 roku mija 500. rocznica śmierci Macieja z Miechowa (Miechowity), ośmiokrotnego rektora Akademii Krakowskiej (1501-1519), organizatora nauki, jednej z najwybitniejszych postaci przełomu XV i XVI wieku, historiografa wczesnego renesansu polskiego, autora pierwszej drukowanej kroniki polskiej i pierwszej polskiej drukowanej książki medycznej na temat epidemii. Mając na względzie to ważne wydarzenie rocznicowe, zarówno w wymiarze lokalnym jak i ogólnopolskim, samorząd Gminy Miechów wraz z Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie, Muzeum UJ oraz miechowskimi instytucjami kultury zaplanował organizację wydarzeń, które mają przypomnieć i upamiętnić osobę Macieja Miechowity, jego dzieła, osiągnięcia oraz znaczący wkład do nauki i kultury polskiej i europejskiej przełomu XV i XVI wieku.

Kraków (piątek 8 września)

Uroczystości rozpoczną się w Bazylice archikatedralnej pw. św. Stanisława i św. Wojciecha na Wawelu, gdzie w miejscu pochówku Macieja Miechowity złożone zostaną kwiaty. Następnie odbędzie się cykl konferencji oraz referatów naukowych w Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego poświęconych wybitnemu uczonemu, podczas których przybliżony zostanie życiorys Macieja Miechowity, jego dorobek naukowy oraz wpływ na współczesne czasy. Na zakończenie spotkania zaplanowano projekcję filmu „Maciej Miechowita – odkrywca, lekarz, wychowawca” i wystąpienie autora filmu Krzysztofa Noworyty.

Miechów (sobota 9 września)

Druga część obchodów odbędzie się 9 września w Miechowie, gdzie zrodziła się idea upamiętnienia tej wybitnej postaci.

Wydarzenie rozpocznie konferencja popularnonaukowa w Domu Kultury, przy oprawie muzycznej Chóru Bazyliki Grobu Bożego w Miechowie, a następnie zaplanowano rozstrzygnięcie konkursów organizowanych przez Gminę i Miasto Miechów dla dzieci i młodzieży. W południe w bazylice miechowskiej sprawowana będzie Msza św. pod przewodnictwem metropolity warszawskiego kard. Kazimierza Nycza.

Po południu w budynku poklasztornym bożogrobców w Miechowie nastąpi otwarcie wystawy jubileuszowej „Maciej Miechowita wybitny humanista dobry jagiellońskiej” zorganizowanej przez Muzeum Ziemi Miechowskiej, a w Biurze Wystaw Artystycznych Galeria „U Jaksy” - prezentacja wystawy „Maciej Miechowita w malarstwie uczestników XXIV Międzynarodowego Pleneru Malarskiego – Barwy Małopolski”.

Szczegółowy plan uroczystości dostępny jest na plakacie.

Podziel się:


na górę