25 Sobota, 25 maja 2024 Grzegorz, Urban, Magda
Pogoda

Ogłoszenie o terminie Sesji Rady Miejskiej

czwartek, 18 kwietnia 2024
Kliknięcie otwiera galerię

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.) zwołuję Sesję Rady Miejskiej w Miechowie na dzień 24 kwietnia 2024 r. godzina 12:00, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Miechowie, ul. Henryka Sienkiewicza 25.

Porządek posiedzenia: 

    1. Otwarcie Sesji.

    2. Ustalenie quorum.

    3. Przyjęcie porządku obrad.

    4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

    5. Interpelacje radnych.

    6. Sprawozdanie Burmistrza o pracach organu wykonawczego Gminy w okresie
    międzysesyjnym  zwłaszcza  z wykonania uchwał Rady.

    7. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

    8. Podjęcie uchwał.

    9. Odpowiedzi na interpelacje radnych.

    10. Wolne wnioski i zapytania.

    11. Ustalenie terminu następnej Sesji.

    12. Zamknięcie obrad Sesji Rady Miejskiej. 

    Transmisja udostępniona będzie na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta
     w Miechowie: www.miechow.eu/rada-miejska/transmisja-online/

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w obradach Sesji.

/Zenon Czekaj - Przewodniczący Rady Miejskiej w Miechowie/

Podziel się:


na górę