08 Środa, 8 lutego 2023 Piotr, Jan, Hieronim
Pogoda

Pakiet edukacyjny dla SP Nr 2

piątek, 20 stycznia 2023
Kliknięcie otwiera galerię

90 tys. zł trafi do miechowskiej Dwójki w ramach „Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej - Pakiet Edukacyjny II”. Burmistrz Dariusz Marczewski 19 stycznia br. z rąk wicemarszałka Łukasza Smółki, w obecności radnych województwa Stanisława Bisztygi i Jerzego Fedorowicza, odebrał symboliczny czek, którego realizacja pozwoli na zakup m.in. sprzętu komputerowego, urządzeń cyfrowych oraz pomocy dydaktycznych.

W ramach współpracy Urzędu i Szkoły Podstawowej Nr 2 pozyskano grant, który umożliwi nabycie:
15 przenośnych komputerów, smartfona, odtwarzacza multimedialnego z oprzyrządowaniem, 2 zestawów okularów VR z oprzyrządowaniem (urządzenie do realizacji zajęć edukacyjnych w Rzeczywistości Wirtualnej/ Rozszerzonej (VR/AR) oprogramowania edukacyjnego) oraz pomocy dydaktycznych – zestawu do nauki kodowania wykorzystujący STEAM oraz laboratorium edukacyjne STEAM.

Szkoła modelowa

Celem zadania grantowego jest umożliwienie transformacji cyfrowej szkoły i wprowadzenia do niej elementów nauczania metodą STEAM poprzez wyposażenie jej w urządzenia cyfrowe, pomoce dydaktyczne i oprogramowania, w związku z zagrożeniem i skutkami pandemii COVID-19.

Transformacja będzie możliwa dzięki realizacji projektu koordynacyjnego pn. „Małopolska Chmura Edukacyjna - nowy model nauczania”, w którym Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Miechowie zostanie objęta wszechstronnym wsparciem i w wyniku tych działań stanie się Szkołą modelową II.

Projekt jest realizowany ze środków „Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej – Pakiet Edukacyjny II”. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

fot. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Podziel się:


na górę