08 Środa, 8 lutego 2023 Piotr, Jan, Hieronim
Pogoda

Miechowskie Stowarzyszenie Gmina Jaksa ogłasza nabór wniosków

niedziela, 22 stycznia 2023
Kliknięcie otwiera galerię

Miechowskie Stowarzyszenie Gmin Jaksa Lokalna Grupa Działania ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Stowarzyszenie Gmin Jaksa Lokalna Grupa Działania działająca na terenie gmin:
Charsznica, Gołcza, Kozłów, Książ Wielki, Miechów, Racławice, Słaboszów informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu:

Nabór Nr 1/2023

Przedsięwzięcie nr 1.1.1 Przedsiębiorcza Ziemia Miechowska. Wskaźnik produktu- W 1.1.2 Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa - 5 szt.

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi 142 875,53 € / 571502,12 zł./ Wsparcie udzielane jest: w formie refundacji poniesionych kosztów (70% kosztów wskazanych we wniosku).

Zgodnie z zapisami LSR, w ostatnim Naborze wniosków wysokość kwoty pomocy dla beneficjenta na stworzenie 1 dodatkowego miejsca pracy wynosi nie więcej niż 114 000 zł.

Nabór Nr 2/2023

Przedsięwzięcie nr 1.1.1 Przedsiębiorcza Ziemia Miechowska. Wskaźnik produktu- W 1.1.1 Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa - 2 szt.

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi 57 608,65 € / 230 434 zł./ Wsparcie udzielane jest: w formie Premii - płatności ryczałtowej (100% kosztów wskazanych we wniosku i biznes planie).

Wysokość kwoty pomocy dla beneficjenta w tym naborze wniosków
wynosi 80 000 złotych.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:

od 8 lutego do 23 lutego br. do godz. 17:00.

Więcej informacji na stronie: www.miechowjaksa.home.pl

Podziel się:


na górę