08 Środa, 8 lutego 2023 Piotr, Jan, Hieronim
Pogoda

XLII Sesja Rady Miejskiej w Miechowie

poniedziałek, 23 stycznia 2023
Kliknięcie otwiera galerię

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 559) zwołuję Sesję Rady Miejskiej  w Miechowie na dzień 26 stycznia 2023 r. godzina 11:00, która odbędzie się w Urzędzie Gminy i Miasta w Miechowie.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie Sesji.
2. Ustalenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
5. Interpelacje radnych.
6. Sprawozdanie Burmistrza o pracach organu wykonawczego Gminy w okresie
międzysesyjnym zwłaszcza z wykonania uchwał Rady.
7. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie
międzysesyjnym.
8. Podjęcie uchwał.
9. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
10. Wolne wnioski i zapytania.
11. Ustalenie terminu następnej Sesji.
12. Zamknięcie obrad Sesji Rady Miejskiej.

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w obradach Sesji.

/Zenon Czekaj - Przewodniczący Rady Miejskiej w Miechowie/

Podziel się:


na górę