Miechów - Miasto i Gmina

Wersje strony: podstawowa | kontrastowa | tekstowa

Aktualności A A A RSS pdf drukuj

Realizacja projektu w gminie Miechów

piątek, 23 listopada 2018

Gmina Miechów realizuje projekt partnerski pt. „E- urzędy w województwie małopolskim”. Projekt jest realizowany od 18.12.2017 r. do 31.03.2019 r. wspólnie przez następujące instytucje:

Euro Innowacje sp. z o.o. – Partner wiodący,

Gmina Borzęcin,

Gmina Brzesko,

Gmina Słaboszów,

Gmina Koniusza,

Gmina Miechów,

Gmina Oświęcim,

Gmina Proszowice,

Gmina Racławice

CWA S.A.

Wartość projektu wynosi: 1 489 344,00 PLN, a dofinansowanie z UE: 1 248 384,00 PLN

Cel projektu:

Poprawa efektywności i wzrost jakości świadczenia usług administracyjnych w 8 Urzędach JST z powiatów: brzeskiego, miechowskiego, proszowickiego i oświęcimskiego województwa małopolskiego objętych wsparciem w obszarze: podatków i opłat oraz zarządzania nieruchomościami poprzez integrację i modernizację Systemów Dziedzinowych i Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów, wdrożenie nowoczesnych rozwiązań zarządczych oraz podniesienie kompetencji 211 kadr.  

Stan realizacji projektu:

1. Elektronizacja procesu obsługi dla podatków i opłat w urzędach JST, automatyzacja rozliczeń́ oraz poprawa dostępności do informacji o sposobie załatwienia i przebiegu sprawy w 8 urzędach JST:

- trwa realizacja umowy, której przedmiotem jest utworzenie/modyfikacja 56 formularzy elektronicznych do kart usług (zgodnych ze standardem ePUAP/Centralnego Repozytorium Wzorów Dokumentów) dla 8 Urzędów JST

- zostało ogłoszone na Bazie Konkurencyjności zapytanie ofertowe na realizację zadania: Zakup e-Portalu dla potrzeb świadczenia internetowej obsługi interesantów w obszarze podatków i opłat oraz jego integracja z obiegiem dokumentów (ESOD) i systemem dziedzinowym (SD) do podatków i opłat w 8 JST dla potrzeb elektronizacji procesu obsługi podatkowej, automatyzacji rozliczeń́ oraz poprawy dostępności do informacji o sposobie załatwienia i przebiegu sprawy

- trwa realizacja umowy, której przedmiotem jest zakup aktualizacji Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów wraz z usługą jej wdrożenia oraz jego integracja z ePUAP i systemem dziedzinowym w zakresie podatków i opłat w Gminie Miechów

2. Wdrożenie rozwiązań́ w 8 urzędach JST poprawiających dostęp do usług administracyjnych oraz informacji o lokalach użytkowych i nieruchomościach gruntowych przeznaczonych pod inwestycję:

Zakończono realizację, której przedmiotem jest Wdrożenie rozwiązań w 8 urzędach JST poprawiających dostęp do usług administracyjnych oraz informacji o lokalach użytkowych i nieruchomościach gruntowych przeznaczonych pod inwestycję.

https://miechow.zainwestujwgminie.pl/

3.  Wdrożenie rozwiązań́ zarządczych w 8 urzędach JST poprawiających jakość́ obsługi mieszkańców i przedsiębiorców w zakresie zarządzania satysfakcją klienta:

Zakończono realizację umowy, której przedmiotem jest Wdrożenie rozwiązań zarządczych w 8 JST poprawiających jakość obsługi mieszkańców i przedsiębiorców w zakresie zarządzania satysfakcją klienta.

Ankiety badania satysfakcji klientów można składać online: LINK DO ANKIETY  lub w wersji papierowej na Dzienniku Podawczym Urzędu.

4. Doskonalenie kompetencji kadr z 8 urzędów JST w obszarze podatków i opłat, zarządzania nieruchomościami oraz w obszarach niezbędnych dla poprawy efektywności zarzadzania usługami dziedzinowymi:

Zakończono zgodnie z Harmonogramem realizację szkoleń dla pracowników zajmujących: się̨ obsługą podatków i opłat lokalnych, zarzadzaniem nieruchomościami, lokalami użytkowymi i nieruchomościami gruntowymi przeznaczonymi pod inwestycje lub promocją inwestycji w regionie, przepływem korespondencji elektronicznej i obsługą klienta, a także pracowników zajmujących stanowiska kierownicze.

Więcej o projekcie na stronie:

http://euroinnowacje.com/projekty-z-ue/e-urzedy-w-wojewodztwie-malopolskim/o-projekcie/

Podziel się: