Miechów - Miasto i Gmina

Wersje strony: podstawowa | kontrastowa | tekstowa

Aktualności A A A RSS pdf drukuj

Sesja Rady Miejskiej

poniedziałek, 15 kwietnia 2019

Na podstawie  art.  20 ust. 3  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie  gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r., poz. 506 z późn. zm.) zwołuję Sesję Rady Miejskiej  w Miechowie na dzień 18 kwietnia 2019 r. godzina 1000, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Miechowie,  ul. Henryka Sienkiewicza 25.

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w obradach Sesji.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Ustalenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 5. Interpelacje radnych.
 6. Sprawozdanie Burmistrza o pracach organu wykonawczego gminy w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady.
 7. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 8. Głosowanie nad projektami uchwał w sprawie:
 9. Wolne wnioski i zapytania.
 10. Ustalenie terminu następnej sesji. 
 11. Zamknięcie obrad.

/Zenon Czekaj Przewodniczący Rady Miejskiej w Miechowie/

Podziel się:

W tej kategorii: