Miechów - Miasto i Gmina

Wersje strony: podstawowa | kontrastowa | tekstowa

Aktualności A A A RSS pdf drukuj

Trwa nabór na afiliowane ośrodki Działaj Lokalnie

poniedziałek, 26 sierpnia 2019

Rozpoczął się nowy nabór na afiliowane Ośrodki Działaj Lokalnie. Zgłoszenia mogą przesyłać organizacje pozarządowe mające swoją siedzibę na terenie miejscowości liczącej do 50 tys. mieszkańców, zainteresowane wspieraniem działań lokalnej społeczności.

Program „Działaj Lokalnie” to ogólnopolski program, w ramach którego wsparcie na realizację różnorodnych projektów obywatelskich otrzymują społeczności z terenów wiejskich i małych miast.

Środki na realizację projektów przyznawane są w ramach lokalnych programów grantowych, prowadzonych przez organizacje pozarządowe działające w danym regionie, należące do sieci Ośrodków Działaj Lokalnie (ODL). To dzięki ODL środki finansowe trafiają do najmniejszych organizacji i grup nieformalnych, które mają pomysł na działania odpowiadające na faktyczne potrzeby mieszkańców, realnie przyczyniające się do poprawy jakości życia i budowania więzi danej społeczności.

Wnioski można składać do 30 września br. Więcej informacji na stronie: http://dzialajlokalnie.pl/dolacz-afiliowanych-osrodkow-dzi…/

Podziel się: