Miechów - Miasto i Gmina

Wersje strony: podstawowa | kontrastowa | tekstowa

Aktualności A A A RSS pdf drukuj

X Sesja Rady Miejskiej w Miechowie - transmisja online

czwartek, 22 sierpnia 2019

Na podstawie  art.  20 ust. 1  ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie  gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r., poz. 506 z późn. zm.) zwołuję Sesję Rady Miejskiej  w Miechowie na dzień 28 sierpnia  2019 r. godzina 1000, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Miechowie,  ul. Henryka Sienkiewicza 25. Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w obradach Sesji.  

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie Sesji.
 2. Ustalenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 5. Interpelacje radnych.
 6. Sprawozdanie Burmistrza o pracach organu wykonawczego Gminy w okresie międzysesyjnym zwłaszcza z wykonania uchwał Rady.
 7. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 8. Podsumowanie kadencji 2015 – 2019 jednostek pomocniczych Gminy i Miasta Miechów.
 9. Podjęcie uchwał.
 10.Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 11.Wolne wnioski i zapyta
 12.Ustalenie terminu następnej Sesji.
 13. Zamknięcie obrad Sesji Rady Miejskiej.

/Zenon Czekaj - Przewodniczący Rady Miejskiej w Miechowie/

Podziel się: