Miechów - Miasto i Gmina

Wersje strony: podstawowa | kontrastowa | tekstowa

Aktualności A A A RSS pdf drukuj

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego

piątek, 12 lipca 2019

Burmistrz Gminy i Miasta Miechów przypomina, że od 1 sierpnia 2019 r. do 2 września 2019 r., rolnicy posiadający grunty rolne na terenie naszej gminy mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej.

Producent rolny posiadający grunty rolne dzierżawione w naszej gminie ubiegający się o zwrot podatku akcyzowego jest zobowiązany dołączyć kserokopię umowy.

Do wniosku należy dołączyć faktury (lub ich kopie) potwierdzające zakup oleju napędowego w miesiącach od 1 lutego 2019 roku do 31 lipca 2019 roku.

Limit zwrotu podatku w 2019 r. wynosi:

100,00 zł * ilość ha użytków rolnych  oraz

30,00 zł * Średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Prosi się o podawanie we wniosku numeru rachunku bankowego wnioskodawcy oraz numeru telefonu kontaktowego.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Inwestycji i Ochrony Środowiska  Urzędu Gminy i Miasta w Miechowie pokój nr 208 (II piętro), tel. 41/3830040 wew. 47.

UWAGA: Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Podziel się: