27 Wtorek, 27 lutego 2024 Anastazja, Wiktor, Gabriel
Pogoda

Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2023/2024

wtorek, 28 listopada 2023
Kliknięcie otwiera galerię

Informujemy, że zimowym utrzymaniem dróg i ulic administrowanych przez Urząd Gminy i Miasta w Miechowie w sezonie 2023/2024 zajmują się następujący Wykonawcy:

1. W zakresie dróg gminnych, chodników i na terenie miasta (wg wykazu poniżej) Wykonawca: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Miechowie Sp. z o. o., ul. Racławicka 41,  32-200 Miechów.
telefon do osoby dyżurującej: 793 022 722.

2. W zakresie dróg gminnych  (wg wykazu poniżej)
telefon do osoby dyżurującej: 507 137 333.

3. W zakresie os. Parkowego w Miechowie Wykonawca: PHUP MAKS BUD Grzegorz Maksymiuk, ul. Kuźnicy Kołątajowskiej 13C/22,31 - 234 Kraków.
telefon do osoby dyżurującej: 501 557 317. 

Zimowe utrzymanie dróg gminnych koordynuje przedstawiciel Urzędu Gminy i Miasta  w Miechowie - telefon kontaktowy:  507 137 333.

Wykaz ulic gminnych na terenie miasta Miechów – Wykonawca ZWIK sp. z o.o. w Miechowie

1          ul. Bema
2          Droga od ul. Podzamcze - dz. nr ewid. 1589 oraz za posesją nr 2 – dz. nr ewid. 1590
3          Droga od ul. Powstańców – dz. nr ewid. 2194/2 oraz 2200/1
4          ul. St. Daneckiej + jezdnia wokół US
5          ul. Drzymały
6          ul. Dwernickiego
7          ul. Folusz
8          ul. Graniczna
9          ul. Głowackiego
10        ul. Jaksy
11        ul. Jagiellońska wjazd do Przedszkola nr 2
12        ul. Jagiellońska droga wzdłuż bloku 20A oraz Wesoła 2A
13        ul. Janów Dolny
14        ul. Janów Górny
15        ul. Kamienna
16        ul. Kilińskiego
17        ul. 106 Dywizji Piechoty AK do K2 wraz z terenem przed garażami
18        ul. Kraszewskiego łącznie z drogą  do Biskupic
19        ul. Kraszewskiego droga przy placu zabaw–dz. nr ewid. 197/4
20        ul. Konopnickiej + starodroże przy szkole - dz. nr ewid. 1386/3
21        ul. Kopernika, od ul. Warszawskiej przy ZDP do kładki na Folusz– dz. nr ewid. 465/2 oraz 465/1
22        ul. Kopernika, od ul. Warszawskiej do skrzyżowania – dz. nr ewid. 458
23        ul. Kopernika od skrzyżowania do końca ulicy – dz. nr ewid. 503/1 oraz 539/60
24        ul. Krótka
25        ul. Ks. Skorupki
26        ul. Łąkowa
27        ul. Łukasińskiego z drogą w prawo – dz. nr ewid. 1466/1
28        ul. Łukasińskiego droga wewnętrzna – dz. nr ewid. 1495
29        ul. Matejki
30        ul. Matejki droga wewnętrzna – dz. nr ewid. 466/1
31        ul. Mickiewicza
32       ul. Nowa
33        Nowe osiedle powyżej ul. 106 Dywizji Piechoty AK – dz. nr ewid. 2974/2
34        Ulica do ogródków działkowych, od ul. Racławickiej za ogródki działkowe  – dz. nr ewid. 2284
35        Droga od ul. Kopernika do ul. Folusz – dz. nr ewid. 418
36        ul. Ogrodowa
37        ul. Ogrodowa z drogą do Komorowa
38        Droga za ul. Ogrodową – dz. nr ewid. 2062
39        os. Kolejowe droga przy placu zabaw- odcinek dz. nr ewid. 2836
40        os. Kolejowe
41        os. Młodych
42        os. Sikorskiego „Na Skarpie”–dz. nr ewid. 1948/39 i 3047
43        os. Sikorskiego wzdłuż garaży przed blokiem 18 i 19 (odcinek od skrętu do byłej kotłowni K2
           do os. Na Skarpie)
44        os. Żeromskiego – wszystkie uliczki
45        ul. Partyzantów
46        ul. Pęckowskiego
47        ul. Piłsudskiego
48        Plac Kościuszki (bez płatnych parkingów)
49        ul. Podmiejska
50        ul. Podmiejska za wiaduktem w lewo – dz. nr ewid. 299
51        ul. Podmiejska za wiaduktem na ul. Sienkiewicza w prawo
52        ul. Podzamcze
53        ul. Poprzeczna
54        ul. Polna wraz z drogą na dz. nr ewid. 2217/3
55        ul. Polna za DK nr 7
56        ul. Powstańców 1863r.
57        ul. Prądzyńskiego
58        ul. Prusa
59        ul. Robotnicza
60        ul. Rolnicza
61        ul. Sienkiewicza droga obok Starostwa / Banku PKO
62        ul. Słoneczna
63        ul. Słowackiego
64        ul. Służba Polsce
65        ul. Sobieskiego – Komorów
66        ul. Sobieskiego od hydroforni do cmentarza + droga przed garażami do byłej K3 +
             droga na Stok Południowy do budynku os. Sikorskiego 31 A
67        ul. Sowińskiego
68        ul. Spacerowa z drogą do Poradowa + ślepa droga
69        ul. Szewska od DK nr 7 do ul. Graniczna
70        ul. Szewska od ul. Traugutta do DK nr 7
71        ul. Szpitalna + droga wewnętrzna do Złotej Jesieni
72        ul. Szpitalna dojazd do bloku nr 4
73        ul. Targowa
74        ul. Topolowa
75        ul. Traugutta
76        ul. Walki Zbrojnej
77        ul. Warszawska
78        ul. Warszawska obok Domu Pomocy Społecznej
79        ul. Warszawska za DPS w prawo – dz. nr ewid. 924/19
80        ul. Warszawska za DPS w prawo – dz. nr ewid. 924/5
81        ul. Wesoła
82        ul. Wspólna
83        ul. Zagrody
84        ul. Zielona
85        Droga od ul. Kilińskiego do ul. Służba Polsce – dz. nr ewid. 1727
86        ul. Henryka Sienkiewicza – Rynek – ul. Racławicka (od ronda nr 1 do ronda nr 4)
87        Ścieżka rowerowa od Bukowskiej Woli do kładki na ul. Folusz
 w tym:

 1. Ciąg pieszo – rowerowo – jezdny, odcinek Bukowska Wola do ul. Topolowa dł. - 2400 m
 2. Ciąg pieszo – rowerowy wzdłuż ul. Łąkowej do E7 dł. - 350 m
 3. Ciąg pieszo – rowerowy, odcinek od ul. Szewskiej dł. 800 m
 4. Ciąg pieszo – rowerowy, odcinek od końca parkingu przy wiadukcie od ul. Łukasińskiego do końca ścieżki przy byłym budynku stacji kolejki wąskotorowej dł. 300 m
 5. Ciąg pieszo – rowerowo – jezdny, ul. Kopernika od działki nr ewid. 539/10 do ul. Folusz

 Wykaz chodników i przystanków do zimowego utrzymania

CHODNIKI  

 • Rynek Główny: chodniki zewnętrzne i wewnętrzne wraz ze schodami, zejście do parkingu, dojście do pomnika /oprócz parkingu dla samochodów przy jezdni
  i parkingu przy pomniku/
 • Sienkiewicza: od rzeki Miechówka do ul. Podmiejskiej
 • Racławicka: chodniki na długości Parku Miejskiego /strona północna/ od
  ul. Polnej do Straży Pożarnej i od budynku Nr 14 do schodów
 • Konopnickiej: chodnik od posesji Wspólnoty Mieszkaniowej do budynku KRUS wraz z parkingami przy Szkole Podstawowej nr 1 /strona północna/ oraz od rzeki Miechówka do posesji poza basen miejski /strona południowa/
 • Miechowity: ciąg pieszy szerokości 2 mb od Rynku do Placu Kościuszki
 • Plac Kościuszki: chodniki okalające Plac i przy pomniku Partyzantów + chodnik przed pomnikiem Partyzantów przy ul. Sienkiewicza
 • Jagiellońska: ciąg pieszy od Rynku do ul. Wesołej oraz chodnik do kotłowni na ul. Jagiellońskiej 20
 • schody na skarpie przy ul. Podzamcze od dworca autobusowego do
  H. Sienkiewicza
 • 106 Dywizji Piechoty AK: chodniki po stronie północnej
 • Daneckiej: cała ulica /bez parkingu przy Urzędzie Skarbowym/
 • Sobieskiego: na wysokości Zakładu Chłodniczego /Jamroży/
 • ul. Pęckowskiego na wysokości budynków skarpa po stronie wschodniej
 • Mickiewicza: chodnik przy placu parkingowym
 • Plac parkingowy pomiędzy ul. Poprzeczną a ul. Słowackiego
 • Schody w skarpie pomiędzy budynkiem Banku PKO BP a ul. Sienkiewicza
 • Skorupki: chodnik przed blokiem nr 4
 • Skorupki: schody od bl. Nr 4 do bl. 4A Służba Polsce
 • Szpitalna: schody pomiędzy blokiem 2 a 4
 • chodnik od ul. Powstańców do bl. Nr 20A ul. Ul. Jagiellońska
 • chodnik od ul. Powstańców do bloku Nr 2A ul. Wesoła
 • chodnik przy ul. Janów Górny od poczty w stronę Podzamcze
 • plac przed budynkiem Urzędu Gminy i Miasta oraz podwórze przed garażami
  i przy stacji TRAFO
 • Szpitalna – chodnik (lewa strona) pomiędzy głównym budynkiem Szpitala Św. Anny, a SOR
 • Kolejowa – „zatoka” przed budynkiem dworca PKP, chodniki wzdłuż P&R
 • Kraszewskiego /cała długość występowania chodnika
 • chodniki zlokalizowane przy ul. Piłsudskiego, ul. Powstańców 1863 r. do DK nr 7, ul. Partyzantów, ul. Słowackiego, ul. Warszawska, ul. Podzamcze z wyłączeniem chodników bezpośrednio przylegających do granicy nieruchomości
 • Wesoła /oprócz placu targowego/
 • Szpitalna: chodnik od ul. Racławickiej do ul. Jagiellońskiej po obu stronach
 • Sobieskiego: chodnik od ul. 106 Dywizji Piechoty AK do Szkoły Podstawowej po obu Stronach
 • Janów Dolny: chodniki od ul. Sienkiewicza do Poczty
 • Traugutta: chodnik przy boisku SP oraz przy Szkole Podstawowej /po stronie zachodniej/, chodnik po prawej stronie ulicy
 • chodniki koło bloków wspólnot: Szpitalna 2 i 4 oraz ul. Jagiellońska 11 i 13
 • Sikorskiego bl. nr 5 i 6: droga dojazdowa (bez parkingów przed blokami)
 • Dwernickiego /lewa strona od ul. Szewskiej do ul. Robotniczej i prawa strona od ul. Robotniczej do ul. Bema/
 • Szewska /lewa strona od ul. Traugutta do E7/
 • Racławicka chodnik przy placu Targowym /pomiędzy Racławicką 58, a placem targowym/

PRZYSTANKI

Wykaz przystanków komunikacji publicznej na terenie miasta Miechów:

1. ul. Racławicka obok Parku Miejskiego
2. ul. Racławicka obok Domu Kombatanta
3. ul. Piłsudskiego obok cmentarza strona prawa
4. ul. Piłsudskiego obok cmentarza strona lewa
5. ul. Kolejowa obok dworca PKP
6. ul. Powstańców opodal Przedszkola nr 1
7. ul. Sienkiewicza obok byłej Policji
8. ul. Warszawska przy ZDP
9. ul. Warszawska przed skrętem do ul. Podzamcze
10. ul. Warszawska na wprost kościoła
11. ul. Racławicka na wprost placu targowego ,,Targowica''
12. ul. Racławicka obok sklepu ,,Drewbox''
13. os. Sikorskiego- obok byłego Gimnazjum
14. ul. Piłsudskiego za zjazdem na wysypisko
15. ul. Piłsudskiego po stronie przeciwnej 40m dalej
16. ul. Spacerowa 150 m przed trasą nr 7
17. ul. Spacerowa ok 100 m przed końcem tej ulicy w kierunku Poradowa
18. ul. M. Konopnickiej na wprost wjazdu do ZGK
19. ul. M. Konopnickiej obok Technikum Mechanicznego
20. ul. B. Prusa obok OSM
21. ul. Warszawska opodal trasy nr 7 wiatą przystankową
22. ul. Warszawska po przeciwnej stronie drogi
23. ul. Warszawska na wprost stacji benzynowej-
24. ul. Warszawska zatoczka ok. 200m przed stacją benzynową
25. ul. Partyzantów w odległości 80m od ul. Walki Zbrojnej
26. przystanki utworzone dla komunikacji miejskiej w Miechowie

Wykaz  dróg gminnych na terenie gminy
Telefon do osoby dyżurującej:  507 137 333

Biskupice – Ligota + Biskupice – Dziadówki Falniowskie              
Biskupice – Kamieniec                                  
Biskupice – Przez Wieś 
Biskupice - Kamieńczyce (łącznik dz. nr 1101/1 Biskupice, dz nr 112, 35/1, 29 Kamieńczyce)                                 
Bukowska Wola Parcela I    
Bukowska Wola Parcela II     
Brzuchania droga przez pola                            
Brzuchania – Górki Brzuchańskie
Brzuchania – Strzeżów    
Brzuchania dz. nr ewid. 653/1 w m. Brzuchania                             
Brzuchania – Zapustka    
Górki Brzuchańskie od strony Kaliny Wielkiej
Brzuchania – Przez wieś       
Brzuchania od DP 1213 K
Dziewięcioły – Ścięgna + Dziewięcioły - Dziemięrzyce
Dziewięcioły – Zagaje    
Dziewięcioły – Zielenice    
Dziewięcioły Podlipie    
Falniów Zawodzie – Przez Wieś                                   
Falniów – Wysiołek + Dziadówki Falniowskie – Przez Wieś    
Glinica – Przez Wieś + Glinica Kolonia – Przez Wieś
Jaksice – Parcela
Jaksice Parcela Górna  – Podgórze    
Kalina Mała – Feflówka    
Kalina Lisiniec – Góry Miechowskie
Kalina Lisiniec - Dz. nr. ewid 245
Kalina Las – Odole + Kalina Las – Przez Wieś    
Kalina Mała Stroczyk
Kalina Mała – Parcela    
Kalina Mała Zarzecze z odcinkiem drogi w kierunku wiatraków – dz. nr ewid. 461/1 w m. Kalina Mała            
Kalina Mała – Kalina Lisiniec
Kamieńczyce – Przez Wieś
Komorów dz. nr ewid. 136 w m. Komorów    
Komorów dz. nr ewid. 127 w m. Komorów (STW)
Komorów – Przez wieś    
Komorów za byłą bazą GDDKiA
Nasiechowice – Łany-Nasiechowice    
Nasiechowice – Dziewięcioły    
Nasiechowice – Podpojałowskie    
Nasiechowice – Przemysłowa             
Nasiechowice – Kamieniec    
Nasiechowice – Janikowice
Nasiechowice Górka Muniakowska
Parkoszowice – Kresy    
Parkoszowice – Szkoła    
Parkoszowice Łąki    
Podleśna Wola Górna – Józefów    
Podleśna Wola Górna – Zapiecki                                                       
Pojałowice – Celiny                                  
Pojałowice – Podkalenice     
Pojałowice – Rzeczyska                             
Zagaje Pojałowskie – Sosnówka
Pojałowice – Prandocin
Poradów – Miechów         
Poradów – Przez Wieś z drogą wewnętrzną
Przesławice – Szczepanowice od remizy za tory    
Przesławice – Szczepanowice przed torami
Przesławice – Kresy     
Przesławice dz. nr ewid. 458/3 w m. Przesławice     
Przesławice za torami w lewo – dz. nr ewid. 464/1 w m. Przesławice    
Przesławice Sołtysi Koniec    
Przesławice w kierunku lasu    
Przesławice – Góry     
Przesławice dz. nr ewid. 476/2 w m. Przesławice
Przesławice przed torami w prawo - dz. nr ewid. 447/6, 486, 447/8, 470   
Pstroszyce Pierwsze Dziadówki                            
Rozpierzchów – Pstroszyce Pierwsze Kolonia
Pstroszyce Pierwsze „Madera”    
Pstroszyce Drugie Podbukowiec     
Pstroszyce Drugie Sołtys
Pstroszyce Drugie droga od DP 1184 K do P&R PKP    
Siedliska – Przez Wieś                            
Siedliska – Strzeżów
Siedliska przy rondzie
Sławice – Gawroniec    
Sławice Szlacheckie - Sławice Duchowne + Sławice Szlacheckie Duchowne - Rzeczyska
Sławice – Glinica – dz. nr ewid. 595, 593 w m. Sławice
Sławice Szlacheckie – Wymysłów
Strzeżów Drugi Parcela – Przez Wieś                         
Strzeżów Drugi – Siedliska                            
Strzeżów Drugi przy DP 1189 K (kapliczka )    
Szczepanowice – Zagaje Pojałowskie
Szczepanowice Parcela – Glinica + Szczepanowice Parcela – Orłów + Szczepanowice Parcela – Przez Wieś    
Szczepanowice dz. nr ewid. 821/1 oraz 851
Szczepanowice dz. nr ewid. 1091 oraz 1068
Widnica – Podleśna Wola Górna    
Rozpierzchów – Przez Wieś                      
Wymysłów – Gawroniec    
Wymysłów – Przez Wieś    
Zagorzyce dodatki (do posesji nr 77)    
Zapustka – Przez Wieś    
Zarogów – Laskowiec     
Zarogów dz. nr ewid. 394  
Zarogów dz. nr ewid. 390 oraz odcinek drogi na dz. nr ewid. 389/1 do posesji nr 30A              
Zarogów – Zagaje z drogą do lasu. 

Ponadto informuje się iż,:
W zakresie dróg powiatowych na terenie gminy i miasta Miechów – Zarząd Dróg Powiatowych w Miechowie, ul. Warszawska 11, 32 – 200 Miechów. Telefon do osoby dyżurującej: 41 381 12 01

W zakresie dróg wojewódzkich na terenie gminy Miechów
- DW 783 z obwodnicą, - granica województwa do ronda w Strzeżowie Drugim,
- od ronda na Wielkim Dole do granicy gminy.
Telefon do osoby dyżurującej: 609 703 392.

W zakresie dróg krajowych na terenie Gminy Miechów - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział Kraków, Rejon Kraków, ul. Powstania Listopadowego 67, 30 – 298 Kraków.
Telefon do osoby dyżurującej: 12 285 51 95

Podziel się:


na górę