24 Piątek, 24 września 2021 Bartłomiej, Jerzy, Bartosz
Pogoda

Kolektory słoneczne, usuwanie azbestu

PROGRAM USUWANIA AZBESTU NA TERENIE GMINY I MIASTA MIECHÓW

Gmina Miechów aktualne realizuje dwa projekty w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. 

Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego
Projekt zakłada demontaż, odbiór (załadunek, transport, rozładunek) oraz składowanie odpadów zawierających azbest na składowisku odpadów niebezpiecznych. Łączna wartość dotacji dla gminy Miechów to 1 789 280 zł. Wkład własny wynosi: 315 755 zł. Projektem zostanie objętych kilkaset obiektów o łącznej masie 800 ton. Wśród nich znajdują się budynki mieszkalne, gospodarcze a także tzw. „złom”, czyli składowany i nieużytkowany azbest. Okres realizacji: 2012-2016. 
Koordynator projektu: Rafał Dróżdż, Referat Ochrony Środowiska i Rozwoju Wsi, 41 383 00 40, wew. 44, rdrozdz@miechow.eu

Ogłoszenie o rozpoczęciu naboru wniosków o dofinansowanie na zakup nowego pokrycia dachowego dla najuboższych

Regulamin naboru

Instalacja systemów energii odnawialnej w gminach: Niepołomice, Wieliczka, Skawina oraz Miechów na budynkach użyteczności publicznej oraz w domach prywatnych

Wartość projektu w  gminie Miechów - 15 615 570,94  zł
Dofinansowanie z programu szwajcarskiego - 7 442 408,44 zł
Wkład własny - 4 414 447,50 zł
Udział beneficjentów - 3 127 441,00 zł
Odzyskany podatek Vat - 631 274,00 zł

Podsumowanie projektu "solarnego" w gminie Miechów -czytaj TUTAJ

Koordynator projektu: Mariola Stęposz, msteposz@miechow.eu Referat Funduszy i  Monitorowania Strategii  Rozwoju, 41 383 00 40, wew. 42,
                                                     Tel kom. 507137331

 

Więcej informacji: www.miechowsolary.eu

Instalacja kolektorów

Porównanie zestawów solarnych zakupionych poza programem szwajcarskim

Do pobrania:

na górę