27 Wtorek, 27 lutego 2024 Anastazja, Wiktor, Gabriel
Pogoda

Kościół św. Wojciecha w Sławicach Szlacheckich

Dawny drewniany kościół w Sławicach Szlacheckich pochodzi z okresu 1325-27. Zapisy dotyczące sprzedaży majątków z roku 1370 stwierdzają, że nabywcy służy prawo patronatu nad kościołem. W 1140 r. wieś nabyli bożogrobcy i pozostawała w ich rękach aż do kasaty zakonu. Nową orientowaną i murowaną świątynię wzniesiono na połowie XVII w.  Z tego okresu pochodzi prostokątne prezbiterium z murami przyporowymi. Nawa z wieżą dobudowane zostały w 1927 r. Nawa posiada strop drewniany ułożony półkoliście, tynkowany i polichromowany.

Ołtarz główny rokokowy, to Chrystus Ukrzyżowany –plastyczna rzeźba umieszczona na tle obrazu malowanego na płótnie we wgłębionej barokowej ramie. Zasuwa z współcześnie malowanym obrazem Matki Bożej. Część środkową ołtarza otaczają z boków potrójne kwadratowe pilastry podtrzymujące rozerwane sklepienie naczółka. Na nim siedzą dwa putta. W środkowej części nastawy nad Chrystusem w falistej ramie znajduje się obraz przedstawiający św. Piotra i Pawła. Z obu stron nastawy ołtarzowej stoją postacie dwóch aniołów. Na mensie ołtarzowej w części środkowej umieszczone jest tabernakulum w formie świątyni okolonej kolumnami z falistym sklepieniem, z dwoma wolutami symetrycznie umieszczonymi po bokach. W nawie przy łuku tęczowym znajdują się dwa ukośne ustawione ołtarze. Z lewej- ołtarz poświęcony Matce Bożej Różańcowej z obrazem Matki Bożej, w  środkowej części. Boki ołtarza flankują dwa kwadratowe pilastry podtrzymujące rozerwany naczółek. Na sklepieniu siedzą dwa putta skierowane do środka, gdzie w barokowej ramie znajduje się obraz przedstawiający pokłon Trzech Króli. Przy pilastrach stoją polichromowane postacie świętych Jana z Kęt i Jana Nepomucena. Prawy ołtarz, identyczny w wystroju z lewym, poświęcony jest patronowi kościoła św. Wacława i Kazimierza.

Po lewej przy występie muru umieszczona jest ambona z półkolistym koszem ozdobionym rokokowymi ornamentami z gołębicą ducha świętego na ścianie nad koszem. W prezbiterium znajduje się pochodzący z 1929 r. witraż, przedstawiający św. Andrzeja ufundowany przez proboszcza parafii Sławice Andrzeja Gracę. Na lewej ścianie nawy umieszczono późnobarokową rzeźbę Chrystusa Zmartwychwstałego. Mały chór muzyczny podtrzymywany przez dwa filary mieści niewielkie organy. Kruchta wejściowa znajduje się w przyziemiu wieży spełniającej rolę dzwonnicy. Dwuspadowy dach kościoła kryty jest dachówką ceramiczną. Chełm wieży oraz sygnaturka kryte są blachą.

Źródło: Włodzimierz Barczyński "Małopolski Szlak Bożogrobców"

Sławice Szlacheckie - zdjęcia

na górę

Podziel się: