14 Niedziela, 14 sierpnia 2022 Alfred, Maksymilian, Euzebiusz
Pogoda

Zwrot podatku akcyzowego dla rolników

wtorek, 2 sierpnia 2022
Kliknięcie otwiera galerię

Burmistrz Gminy i Miasta Miechów przypomina, że w dniach od 1 do  31 sierpnia 2022 r., rolnicy posiadający grunty rolne na terenie naszej gminy mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej.

Producent rolny posiadający grunty rolne dzierżawione w naszej gminie ubiegający się o zwrot podatku akcyzowego jest zobowiązany dołączyć kserokopię umowy lub oświadczenie o dzierżawionych gruntach. 

Do wniosku należy dołączyć faktury (lub ich kopie) potwierdzające zakup oleju napędowego w miesiącach od 1 lutego 2022 roku do 31 lipca 2022 roku.

 Limit zwrotu podatku w 2022 r. wynosi: 110,00 zł * ilość ha użytków rolnych oraz 40,00 zł * Średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła.
Prosimy o podawanie we wniosku numeru rachunku bankowego wnioskodawcy oraz numeru telefonu kontaktowego.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Inwestycji i Ochrony Środowiska  Urzędu Gminy i Miasta w Miechowie pokój nr 208 (II piętro), tel. 41/3830040 wew. 47.

 UWAGA: Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane !

Podziel się:


na górę