29 Środa, 29 marca 2023 Wiktoryna, Cyryl, Eustachy
Pogoda

Konkurs dla młodych programistów

środa, 15 marca 2023
Kliknięcie otwiera galerię

Szkoła Podstawowa Nr 1 oraz Liceum Ogólnokształcące
w Miechowie zapraszają uczniów szkół podstawowych do wzięcia udziału w konkursie „Najlepszy programista ziemi miechowskiej”.

Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach: „Scratch masters” – dla uczniów klas IV – VII - 6 czerwca br. w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. H. Sienkiewicza oraz „Code masters” – dla uczniów klas VIII –
5 czerwca br. w budynku Liceum Ogólnokształcącego
im. T. Kościuszki
. Obie części konkursu rozpoczną się o godzinie 10:00. Uczestnicy będą pracować na stanowiskach komputerowych przygotowanych przez organizatorów.

Zadania konkursowe sprawdzą m.in. wiedzę i umiejętności z programowania w wizualnym języku Scratch,
z programowania w C++ oraz z zakresu bezpieczeństwa w Internecie. Zakres obejmuje i poszerza treści podstawy programowej przedmiotu Informatyka w szkole podstawowej.

Zgłoszenia można nadsyłać pocztą elektroniczną na adres mailowy: konkursy@lomiechow.eu do dnia 10 maja br. do godz. 15:00.

Każdy uczestnik konkursu otrzyma pamiątkowy dyplom, a laureaci trzech pierwszych miejsc - nagrody rzeczowe.

Regulamin konkursu dostępny jest pod tekstem.

Zachęcamy do udziału!

Do pobrania:

Podziel się:


na górę