25 Czwartek, 25 lipca 2024 Jakub, Krzysztof, Walentyna
Pogoda

Laureaci Nagrody Burmistrza Miechowa

niedziela, 16 czerwca 2024
Kliknięcie otwiera galerię

Dni Miechowa zainaugurowane zostały uroczystą Galą, podczas której wręczone zostały corocznie przyznawane nagrody Burmistrza Gminy i Miasta Miechów „Statuetki Macieja Miechowity.” Wyróżnienia trafiły do osób i organizacji,  które w sposób szczególny swoją codzienną pracą, aktywnością i zaangażowaniem działają na rzez naszego miasta i jego promocji.  Wydarzenie odbyło się w piątkowe popołudnie 14 czerwca w Zabudowaniach Poklasztornych przy Bazylice Grobu Bożego w Miechowie.

Uroczystość rozpoczął gospodarz spotkania Burmistrz - Dariusz Marczewski,  jednocześnie wyrażając zadowolenie, z licznej obecności Miechowian i przybyłych gości. Przed odczytaniem Laudacji, burmistrz przedstawił informacje o corocznie przyznawanej Nagrodzie oraz skład Kapituły, której przewodniczył. W tym roku w  jej pracę zaangażowani byli: Mateusz Sobecki  - Przewodniczący Rady Miejskiej, Jadwiga Zięba – Prezes Towarzystwa Przyjaciół Sztuki w Miechowie oraz Magdalena Wilk i Monika Górak z Urzędu Gminy i Miasta.

 Laureatami zostali IX edycji konkursu o Nagrodę Burmistrza Gminy i Miasta Miechów zostali:

W kategorii Osobowość Roku nagrodę otrzymał ks. dr Jerzy Bielecki.

- Choć na stałe nie mieszka już w naszym mieście, to poprzez swoją wieloletnią działalność naukową i edukacyjną przyczynia się do szerokiej promocji rodzinnego Miechowa. W minionym, 2023 roku szczególnie angażował się we wspólną pracę osób i instytucji skupionych w komitecie organizacyjnym obchodów roku Macieja Miechowity.
Ks. Bielecki jest autorem publikacji „Maciej z Miechowa (1457-1523)” i jednym z pomysłodawców przetłumaczenia Kroniki Polaków Macieja Miechowity. Był także inicjatorem powstania i fundatorem okolicznościowego medalu, wybitego dla upamiętnienia 500. rocznicy śmierci Macieja Miechowity. Od wielu lat uczestniczy i włącza się we współorganizację uroczystości i świąt o charakterze niepodległościowym, patriotycznym i parafialnym, w tym wydarzenia kulturalno-historycznego – promującego Miechów w kraju i za granicą – jakim są Miechowskie Dni Jerozolimy.

W kategorii Lider Przedsiębiorczości otrzymała firma VITA, a Statuetkę podczas gali odebrali właściciele - Halina i Krzysztof Muszyńscy.

Nagrodzony podmiot działa na terenie Gminy Miechów nieprzerwalnie od 1996. Przez okres 28 lat, wychodząc naprzeciw potrzebom lokalnej społeczności, stale rozwijał swoją działalność wprowadzając nowatorskie usługi i produkty.   

- Właściciele firmy wykazywali się niezwykłą umiejętnością adaptacji do zmieniających się warunków rynkowych. Podejmowane przez nich inicjatywy przyczyniały się do powstawania kolejnych miejsc pracy.

To państwo Muszyńscy byli pomysłodawcami założenia pierwszego Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w regionie. Jako pierwsi w Miechowie oferowali usługi gastronomiczne na miejscu, z dostawą do domu, jak również organizację uroczystości i spotkań rodzinnych. W ostatnim czasie Vita rozwija energetykę z odnawialnych źródeł, sięgając po fundusze zewnętrzne. W ramach tego powstały w Kalinie Rędziny elektrownie wiatrowe, a w Bukowskiej Woli powstaje farma fotowoltaiczna.

- Szczególną uwagę zwraca również zaangażowanie Nagrodzonego w inicjatywy społeczne i charytatywne. Jest to dowód, że prawdziwi liderzy przedsiębiorczości to nie tylko osoby osiągające sukcesy biznesowe, ale również dbające o rozwój regionu.

Laureatem nagrody burmistrza w kategorii Aktywna Organizacja został Uniwersytet Trzeciego Wieku "Aktywne Życie”.

Działając w Miechowie od 2012 roku zrzesza 65 słuchaczy. Prowadzi działalność o charakterze edukacyjnym, polegającą na organizacji wykładów, kursów i zajęć praktycznych, oferuje szereg aktywności poprawiających kondycję fizyczną, zapobiega wykluczeniu osób starszych poprzez dostęp do edukacji, kultury i sportu.

Przez dwanaście lat działalności, przeprowadzili na terenie naszej gminy wiele inicjatyw społecznych, w tym m.in.:

- wykłady edukacyjne otwarte dla wszystkich seniorów,  
- zajęcia sportowe,  w tym m.in.: fitness oraz nordic walking,
- zajęcia terenowe, wycieczki krajoznawcze i warsztaty przyrodnicze na obszarach Natura 2000.  

Laureat Nagrody był założycielem pierwszego artystycznego zespołu senioralnego na terenie naszej gminy. Jedną z kolejnych inicjatyw było utworzenie  Skweru Seniora w Parku Miejskim, o który systematycznie dbają osoby należące do Organizacji. Członkowie Uniwersytetu od kilku lat biorą udział w ogólnopolskich, sportowych senioriadach, niejednokrotnie stając na podium. Na przestrzeni ostatnich lat organizacją kierowali Danuta Stachyra, Zofia Słota, Jadwiga Wszół, a obecnie Włodzimierz Janus – odbierający Statuetkę

W tym roku Kapituła przyznała również Nagrodę Specjalną, którą otrzymał Kazimierz Olchawa, przez kilkadziesiąt lat redaktor naczelny Gazety Miechowskiej.

Laureat Nagrody Burmistrza Miechowa od 1991 roku przedstawiał i dokumentował życie lokalnej społeczności na wielu płaszczyznach: od kultury i sportu, przez historię, tradycję oraz bieżącą pracę samorządów. Na przestrzeni tych 34 lat, w setkach, o ile nie tysiącach artykułów, stworzył swoistą kronikę gminy Miechów i okolicznych miejscowości, z której korzystać będą kolejne pokolenia Miechowian oraz osób zainteresowanych życiem naszej Małej Ojczyzny.

- Dokładnie rok temu, chciał z nami uczestniczyć w gali inaugurującej Dni Miechowa - niestety nie dotarł. Ostatnie Jego wydawnictwo ukazało się na przełomie maja i czerwca 2023 roku, niemal w przeddzień poprzedniej edycji Statuetek Miechowity. Był to 331 numer lokalnej comiesięcznej prasy miechowskiej ukazującej się w nakładzie 2500 egzemplarzy. Nagła choroba spowodowała, że Nagrodzony został zmuszony do ograniczenia swojej aktywności w życiu publicznym i zawieszenia działalności dziennikarskiej.

Przyznana Statuetka Macieja Miechowity jest wyrazem uznania dla wyjątkowego zaangażowania i poświęcenia Laureata w wieloletnią, aktywną pracę przyczyniającą się do utrwalenia dla obecnych oraz przyszłych pokoleń relacji z życia naszej społeczności gminnej, a jednocześnie wpływającą na szeroką promocję Miechowa i okolicy.  Statuetkę odebrał syn Laureata – Tomasz Olchawa.


W miechowskiej gali uczestniczył dyrektor Biura Wojewody Łukasz Krzysztofik, który odczytał list do organizatorów i gości  skierowany przez Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Obrony Narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza. Obecna była Radna Sejmiku Województwa Małopolskiego Lidia Gądek oraz Zastępca Dyrektora Filharmonii Krakowskiej Pani Beata Płoska. Samorząd powiatowy reprezentował Starosta Powiatu Miechowskiego Krzysztof Świerczek wraz z Wicestarostą Jerzym Pułką oraz Przewodniczącym Rady Powiatu Janem Biesagą. W spotkaniu udział wzięli Michał Chwastek Dyrektor Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Krakowie oraz Wiesław Grochal  Zastępca Dyrektora MODR Karniowice.  Do Miechowa przybyli również prof. dr hab. Zdzisław Gajda – prezes Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów Wydziałów Medycznych UJ wraz z dr Elżbietą Wenda.

/fot. R. Deńca/

Podziel się:


na górę