25 Czwartek, 25 lipca 2024 Jakub, Krzysztof, Walentyna
Pogoda

OSP Miechów działa już 150 lat!

poniedziałek, 17 czerwca 2024
Kliknięcie otwiera galerię

W sobotę 15 czerwca druhowie strażacy z Miechowa świętowali 150 - lecie powstania swojej jednostki OSP. Uroczystość rozpoczęła się przemarszem pododdziałów strażackich i pocztów sztandarowych do Bazyliki Grobu Bożego, gdzie odprawiona została msza święta, którą sprawował ks. proboszcz Franciszek Siarek - kapelan miechowskich strażaków.

Po nabożeństwie kolumna pododdziałów i goście przemaszerowali przed budynek OSP na ul. Sienkiewicza, na oficjalną część obchodów rocznicowych. Raport złożył dowódca uroczystości Druh Grzegorz Domagała, raport przyjął Wiceprezes Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Marcin Gaweł, który w asyście dowódcy dokonał przeglądu pododdziałów. Następnie odbyło się uroczyste wciągnięcie flagi państwowej na maszt i powiadanie gości przez Prezesa OSP Miechów druha Mirosława Grędę.

Rys historyczny Ochotniczej Straży Pożarnej w Miechowie przedstawił regionalista Włodzimierz Barczyński, po czym nastąpiło otwarcie plenerowej wystawy pn. „Historia pożarnictwa na Ziemi Miechowskiej”, której dokonał Marcin Florek - Dyrektor Muzeum Ziemi Miechowskiej.

Ważnym punktem programu było odsłonięcie tablic pamiątkowych usytuowanych na frontowej elewacji strażnicy OSP Miechów oraz pierwszej siedziby Zawodowej Straży Pożarnej. Jedną z tablic, ufundowaną na pamiątkę Jubileuszu 150 – lecia miechowskiej Straży Pożarnej odsłonił uroczyście Dariusz Marczewski Burmistrz Gminy i Miasta Miechów.

Na okoliczność 150- rocznicy działalności lokalnej jednostki OSP, wydana została publikacja opisująca historię tworzenia struktur strażackich w naszym mieście. Treść jej oparta jest na relacjach pamiętnikarskich, materiałach z kronik, publikacjach w prasie resortowej  i relacjach członków OSP.

Obchody uświetniła Orkiestra Dęta „SYGNAŁ” działająca przy OSP Miechów pod batutą Pana Piotra Święchowicza. W uroczystościach udział wzięli przedstawiciele władz państwowych oraz samorządowych: Województwa Małopolskiego, Powiatu Miechowskiego oraz Gminy i Miasta Miechów.

Lista osób uhonorowanych z okazji jubileuszu:

Złoty Medal Polonia Minor
OSP Miechów

Odznaka Świętego Floriana „Za zasługi dla społeczności lokalnej”
Grzegorz Domagała
Norbert Gręda
Sebastian Kita

Srebrna Odznaka „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej”
mł. bryg. Łukasz Krzywda
st. kpt Michał Dziewoński

Brązowa Odznaka „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej”
st. kpt. Konrad Karoń

Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza
Krzysztof Czekaj

Złoty Znak Związku OSP
Andrzej Gajos
Tadeusz Schab

Złoty Medal „Za zasługi dla pożarnictwa”
Lidia Gręda
Zbigniew Zaprzalski
Jerzy Zynek

Srebrny Medale „Za zasługi dla pożarnictwa”
Anna Zięba
Karolina Gręda - Stempel
Robert Błajszczak
Paweł Glanowski
Paweł Stachura
Arkadiusz Włodarski

Brązowe Medale „Za zasługi dla pożarnictwa”
Marta Bałazy
Paulina Domagała
Edyta Dyktyńska
Sylwia Gara
Jadwiga Glanowska
Justyna Gręda
Katarzyna Krawczyk
Dagmara Molenda
Renata Osikowska
Monika Pazera
Maria Pieronek
Sylwia Suchecka
Piotr Kowal
Mateusz Stempel
Paweł Żuchowicz

Złota Odznaka Honorowa Województwa Małopolskiego Krzyż Małopolski
Robert Maniak
Marek Idzik

Złoty Krzyż Zasługi Orderu Świętego Floriana
Mirosław Gręda

Srebrny Krzyż Zasługi Orderu Świętego Floriana
Łukasz Zięba
Paweł Stachura
Norbert Gręda
Sebastian Kita
Grzegorz Domagała

Strażak Wzorowy
Karolina Nowakowska
Kacper Czerw
Magdalena Kowar

Podziel się:


na górę