27 Wtorek, 27 lutego 2024 Anastazja, Wiktor, Gabriel
Pogoda

LI Sesja Rady Miejskiej w Miechowie

poniedziałek, 5 lutego 2024
Kliknięcie otwiera galerię

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 40) zwołuję Sesję Rady Miejskiej w Miechowie na dzień 8.02.2024 r. godzina 11:00, która odbędzie się w Urzędzie Gminy i Miasta w Miechowie.

 Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Ustalenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 5. Interpelacje radnych.
 6. Sprawozdanie Burmistrza o pracach organu wykonawczego Gminy w okresie międzysesyjnym zwłaszcza z wykonania uchwał Rady.
 7. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 8. Podjęcie uchwał.
 9. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 10. Wolne wnioski i zapytania.
 11. Ustalenie terminu następnej Sesji.
 12. Zamknięcie obrad Sesji Rady Miejskiej 

Transmisja udostępniona będzie na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta w Miechowie: https://www.miechow.eu/rada-miejska/transmisja-online/

/Zenon Czekaj - Przewodniczący Rady Miejskiej w Miechowie/

Podziel się:


na górę