Miechów - Miasto i Gmina

Wersje strony: podstawowa | kontrastowa | tekstowa

Aktualności A A A RSS pdf drukuj

Z pielgrzymką do Bazyliki Grobu Bożego

piątek, 9 sierpnia 2019

W dniu 1 lipca do z Miechowa przybyła pielgrzymka katolików niemieckich z Heroldsbach na czele z Michaelem Hesemannem, doktorem honoris causa Uniwersytetu w Jenie oraz księdzem Dietrichem von Stockhausen z Heroldsbach.

Michael Hesemann jest znanym pisarzem katolickim, autorem takich publikacji jak "Milczący świadkowie Golgoty", "Ziemia Zbawiciela" czy "Paweł z Tarsu".

Odwiedził już Miechów podczas ostatniej, piątej edycji Miechowskich Dni Jerozolimy, podczas których wygłaszał referat dotyczący miejsc w ziemi Świętej występujących na kartach Ewangelii.

Zafascynowany miastem i jego bazyliką przywiódł do Miechowa pielgrzymkę by pokazać skarby "Polskiej Jerozolimy".

Za swój niebagatelny wkład w upowszechnianie historii Bożogrobców i miasta został przez kustosza stałej siedziby Zwierzchnictwa w Polsce Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie odznaczony Rycerskim Krzyżem Pielgrzyma.

Uczestnicy pielgrzymki modlili się przy Bożym Grobie, zwiedzali bazylikę, muzeum oraz budynki poklasztorne a na koniec złożyli podpisy w honorowej księdze.

/Bartłomiej Czech-Kosiński ESSH/

Podziel się:

W tej kategorii: