Miechów - Miasto i Gmina

Wersje strony: podstawowa | kontrastowa | tekstowa

Harmonogram realizacji A A A RSS pdf drukuj

Szczegółowy harmonogram realizacji Budżetu Obywatelskiego dla miasta Miechowa w 2017 roku:

  1. Powołanie Zespołu Koordynującego – do 16.01.2017 r.

  2. Składanie formularzy zgłoszeniowych propozycji zadań – od 18.01.2017 r. do 06.02.2017 r.

  3. Weryfikacja formalna zgłoszonych projektów – od 08.02.2017 r. do 28.02.2017 r.

  4. Ogłoszenie listy projektów dopuszczonych do głosowania oraz tych, które zostały odrzucone – w dniu 06.03.2017 r.

  5. Prowadzenie działań informacyjnych dotyczących projektów dopuszczonych do głosowania – od 06.03.2017 r. do 27.03.2017 r.

  6. Głosowanie – od 07.03.2017 r. do 31.03.2017 r.

  7. Ogłoszenie wyników głosowania, zatwierdzenie listy projektów wybranych do realizacji – w dniu 10.04.2017 r.