Miechów - Miasto i Gmina

Wersje strony: podstawowa | kontrastowa | tekstowa

Informacja o spotkaniach z mieszkańcami A A A RSS pdf drukuj

Szanowni Państwo,  

Serdecznie zapraszamy na spotkanie dotyczące realizacji tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego dla miasta Miechowa, które odbędzie się w dniu 11 stycznia 2017 roku o godz. 17.00, w sali konferencyjnej nr 251 UGiM Miechów.

Podczas spotkania omówimy procedurę postępowania oraz harmonogram realizacji poszczególnych etapów budżetu obywatelskiego dla naszego miasta – m.in. termin składania formularzy zgłoszeniowych propozycji zadań, głosowania na projekty, publikacji listy zwycięskich inicjatyw obywatelskich, które zostaną przyjęte do realizacji w ramach dostępnych środków. Na spotkaniu dostępne do pobrania będą materiały związane z przedmiotowym przedsięwzięciem.

Przypominamy, że na realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2017 roku zabezpieczono środki w wysokości 150 000,00 zł, o których przeznaczeniu zadecydują mieszkańcy miasta.

Więcej informacji na temat Budżetu Obywatelskiego dla miasta Miechowa znajduje się w zakładce ''Budżet Obywatelski''